Welcome to Department of

BTech Batch. 2018-22

Sl No. Enrolment Name
1 18101001 ANKIT PATEL
2 18101002 AILINDA YUMNAM
3 18101003 CH NEITINLHING MATE
4 18101004 DEEPAK KUMAR PRASAD
5 18101005 DINESH BHUPATHI
6 18101006 JENIN KHOMDRAM
7 18101007 NANDYALA DINESH
8 18101008 KHAIDEM KISON MEITEI
9 18101009 H PINKY RUTH CHANU
10 18101010 MOIRANGTHEM EDISON SINGH
11 18101011 ONAM NITIK
12 18101012 NG VAPULOU ZHO
13 18101013 ONKAR KUMAR GUPTA
14 18101014 PAOMOUNSANG KHONGSAI
15 18101015 PUSHPA KUMARI
16 18101017 RAHUL KUMAR
17 18101018 TAAPAASH CHANAMBAM
18 18101019 RAJEEV KUMAR
19 18101020 THANGJAM SATRAJIT SINGH
20 18101022 VEINEIVAH MISAO
21 18101023 VEER SARVOTTAM SINGH
22 18101024 WAHENGBAM NAOTHOI
23 18101025 VIKRAM KUMAR
24 18101026 YAMEIRAR VARAM
25 18101027 VISHAL GANGWAR
26 18101028 YANGLEM URMILA DEVI
27 18101029 YUMNAM YOIHENSANA
28 18101030 RAVI KUMAR