Welcome to Department of

 

B-TECH 2017-2021 BATCH

SL. NO

ENROLLMENT NO.

NAME OF STUDENTS

1

17104002

BESII NELI

2

17104003

BODAGAM SANJANA REDDY

3

17104004

MONIKA NAOROIBAM

4

17104005

SHAILESH PRAJAPATI

5

17104006

KONGBAM YAIPHABI

6

17104007

SANTOSH YADAV

7

17104008

MAIKUILA SOPHIA P

8

17104009

PRABHAT KUMAR

9

17104010

M. DAMJOYSON

10

17104011

ABHAY JANGIR

11

17104013

MAYANK RAJ

12

17104014

MAIBAM BIDYASAGAR

13

17104015

KATTA RAVI

14

17104016

MOIRANGTHEM BABYLIZA DEVI

15

17104017

KAMAL SINGH

16

17104018

LHUNGOUMANG KHONGSAI

17

17104019

CHANDAN KUMAR

18

17104020

KHAMLALSON

19

17104022

MANORJIT MUTUM

20

17104023

ROHIT SHARMA

21

17104024

VISHAL KATIYAR

22

17104025

T. GINJOHNSON

23

17104026

AMAN KUMAR

24

17104027

SHUBHAM PRATAP MEENA