Welcome to Department of

B-TECH 2019-2023 BATCH

SL. NO

ENROLLMENT NO.

NAME OF STUDENTS

1

19104002

KHANRINCHAN LUITHUI SHIMREI

2

19104003

ANGOTHU CHITTI SRAVANI

3

19104004

KSHETRIMAYUM PUSHPA DEVI

4

19104005

ANKIT YADAV

5

19104006

LAISHRAM VENKAT SINGH

6

19104007

BADRI TEJA AISHWARYA

7

19104008

LISHAM SHAHUL

8

19104010

LONGJAM SOMORJIT SINGH

9

19104011

KATTIRI AKHIL

10

19104012

MOHD SARTAJ AHMED SHEIKH

11

19104013

SALAM IMERSON SINGH

12

19104014

NAOREM RUDRA

13

19104015

MOHIT KUMAR

14

19104016

PUKHRAMBAM AKASH SINGH

15

19104017

NITISH KUMAR

16

19104018

S WILLIAM KOM

17

19104019

RAHUL KUMAR

18

19104020

SHARNINDA LAISHRAM

19

19104021

RAVINDRA KUMAR VOONNA

20

19104022

SHIDARTH RAJKUMAR

21

19104023

SAIFATULLAH

22

19104024

V KUNGSUANLIAN

23

19104025

ZINGSO MARCHANG

24

19104026

DASARI YADITYA PAUL