Welcome to Department of

SN

Enrol no.

Name

1

20101001

NEPPALI JAYA KISHORE

2

20101003

NAOREM PRIYOKUMAR MEITEI

3

20101004

THOUNAOJAM RAJ

4

20101005

NAREDLA JANESH SRINIVAS

5

20101006

LAMABAMAYUM KRIPA SINGH

6

20101007

VINAY KUMAR

7

20101008

SHANKAR KUMAR CHAUDHARY

8

20101009

SUHEL KANGHUJAM

9

20101010

GUDAPATI VERLEE DANIEL

10

20101011

NONGMAITHEM JASBIR SINGH

11

20101014

SANABAM HEITHOIBA MANGANG

12

20101015

NELSON KHOINAIJAM

13

20101016

MEENIKA THOUDAM

14

20101017

BINTOO RAJKUMAR

15

20101018

KHUNDONGBAM PREETY DEVI

16

20101019

THOUNAOJAM SUZEN CHANU

17

20101020

FIRSTSON KUMAR LEICHOMBAM

18

20101022

RAVINDRA KUMAR

19

20101023

JASHOBANTA HEISNAM

20

20101024

KADUPOLLA SAI KIRAN

21

20101025

SINGLEIYAM RAIKHAN

22

20101026

K ANGRUNGKHAM

23

20101027

AS OKPEINGAM SHIMRAY

24

20101028

FRANCIS K SUANLIANSANG

25

20101029

EESALA PRAVALIKA